Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Redakcja Wiadomości 19.10.2019 19:35 D. Sowa
2 Dodano ogłoszenie: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. poda z dn. 18-10-2019 Ogłoszenia 18.10.2019 14:25 Paweł Samek
3 Dodano przetarg :RI.271.1.2019 Udzielenie kredytu długoterminowego - 2 zadania . z dn. 17-10-2019 Przetargi 17.10.2019 14:18 G. Jakóbczyk
4 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023 nr. Protokoły 17.10.2019 8:13 A. Pawłowska
5 Zmieniono ogłoszenie: XII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra - 25 wrzesień 2019 z dn. 16-10-2019 Ogłoszenia 16.10.2019 9:45 Paweł Samek
6 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dnia 08.10.2019 r., znak: WR.RUZ.421.73.2019.RS PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd z dn. 16-10-2019 Ogłoszenia 16.10.2019 8:30 Paweł Samek
7 Zmieniono ogłoszenie: XII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra - 25 wrzesień 2019 z dn. 11-10-2019 Ogłoszenia 11.10.2019 12:24 Paweł Samek
8 Zmieniono ogłoszenie: XII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra - 25 wrzesień 2019 z dn. 11-10-2019 Ogłoszenia 11.10.2019 12:23 Paweł Samek
9 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2019 r. znak: z dn. 10-10-2019 Ogłoszenia 10.10.2019 12:27 Paweł Samek
10 Dodano przetarg :KROŚ,271.3.2019 Przebudowa dachu wraz z kominami Ogorzelec 80 z dn. 10-10-2019 Przetargi 10.10.2019 10:03 G. Jakóbczyk
11 Zmieniono wiadomość: Kierownicy jednostek podległych Wiadomości 07.10.2019 14:59 Paweł Samek
12 Zmieniono wiadomość: Pracownicy Urzędu Gminy Wiadomości 07.10.2019 14:58 Paweł Samek
13 Dodano ogłoszenie: Uchawła nr VI/36/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwie z dn. 07-10-2019 Ogłoszenia 07.10.2019 14:04 Paweł Samek
14 Dodano ogłoszenie: Uchawła nr VI/70/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 wrze z dn. 07-10-2019 Ogłoszenia 07.10.2019 14:03 Paweł Samek
15 Dodano ogłoszenie: Uchawła nr VI/65/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 wrześ z dn. 07-10-2019 Ogłoszenia 07.10.2019 14:02 Paweł Samek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 643  prawy

Do druku Początek strony