Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Imienny wykaz głosowań 19.07.2019 z dn. 19-07-2019 Ogłoszenia 19.07.2019 9:36 Paweł Samek
2 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI Urząd Gminy Kamienna Góra stanowisko: Podinspektor ds. księgowo z dn. 19-07-2019 Ogłoszenia 19.07.2019 8:17 Paweł Samek
3 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 18-07-2019 Ogłoszenia 18.07.2019 7:16 E. Bortnowska
4 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 18-07-2019 Ogłoszenia 18.07.2019 7:14 E. Bortnowska
5 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 18-07-2019 Ogłoszenia 18.07.2019 7:10 E. Bortnowska
6 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 16.07.2019 10:55 A. Pawłowska
7 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 16.07.2019 10:49 A. Pawłowska
8 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 16.07.2019 10:44 A. Pawłowska
9 Zmieniono protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023 nr. Protokoły 16.07.2019 10:38 A. Pawłowska
10 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023 nr. Protokoły 16.07.2019 10:37 A. Pawłowska
11 Dodano protokół : Protokoły obrad Rady Gminy Kamienna Góra nr. Protokoły 16.07.2019 10:14 A. Pawłowska
12 Dodano ogłoszenie: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżet z dn. 15-07-2019 Ogłoszenia 15.07.2019 14:27 Paweł Samek
13 Dodano ogłoszenie: Zgodnie z obowiązkami wynikajacymi z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczą z dn. 15-07-2019 Ogłoszenia 15.07.2019 11:33 Paweł Samek
14 Dodano ogłoszenie: Petycja nr 9 z dnia 8.07.2019 r. z dn. 11-07-2019 Ogłoszenia 11.07.2019 13:46 Paweł Samek
15 Dodano ogłoszenie: WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OPRÓŻNIANIEM ZBIO z dn. 10-07-2019 Ogłoszenia 10.07.2019 12:57 Paweł Samek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 636  prawy

Do druku Początek strony