Ogłoszenia i obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Ślaskim
Obwieszczenie z dnia 27.08.2019 r., znak: WR.ZUZ.3.421.420.2019.GD PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim.
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2019 Utworzono: 11.09.2019
Obwieszczenie z dnia 07.08.2019 r., znak: WR.ZUZ.3.4100.258.2019.KS Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Obwieszczenie z dnia 07.08.2019 r., znak: WR.ZUZ.3.4100.258.2019.KS Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2019 Utworzono: 23.08.2019
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 31.07.2019 r. o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy w
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 31.07.2019 r. o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu do produkcji części motoryzacyjnych na działk
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2019 Utworzono: 01.08.2019
Obwieszczenie z dnia 24.07.2019 r., znak: KUZ.424.99.3.2019.JA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Obwieszczenie z dnia 24.07.2019 r., znak: KUZ.424.99.3.2019.JA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocł
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2019 Utworzono: 31.07.2019
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 31.07.2019 r. o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy w
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 31.07.2019 r. o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja i przeróbka piaskowca kwarcowego z udokumentow
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2019 Utworzono: 31.07.2019
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 29.07.2019 r. o wydaniu decyzji znak: KROŚ.6220.4.2019 o umorzeni
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 29.07.2019 r. o wydaniu decyzji znak: KROŚ.6220.4.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej namiotowej na płody rolne
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2019 Utworzono: 31.07.2019
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie powiay kamiennogórskiego w roku
Nieodpłatna pomoc prawna, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA NA TERENIE POWIATU
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2019 Utworzono: 31.05.2019
Obwieszczenie z dnia 29.04.2019 r. PGW Wody Polskie
Obwieszczenie z dnia 29.04.2019 r. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, znak: WR.ZUZ.3.421.127.2019.AJ
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2019 Utworzono: 13.05.2019
Obwieszczenie z dnia 12.04.2019 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w L
Obwieszczenie z dnia 12.04.2019 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, znak: WR.ZUZ.3.4100.134.2019.KS o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustanowienia strefy och
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.04.2019 r
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.04.2019 r. o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczni
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjn
Rozbudowa istnieją ego zakładu do produkcji części motoryzacyjnych na działkach nr ewid. 1013/15, 1015/1, 1 15/2, 1023, 1025, 1014 i 1015/2 obręb Krzeszów gm. Kam
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2019 Utworzono: 08.04.2019
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezod
po rozpatrzeniu wniosku firmy Usługi Komunalne Danuta Walczak z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 15G/2 w Kamiennej Górze z dnia 27.11.2018 r. (data wpływ
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony