IZP.042.13.2011 Przebudowa drogi gminnej nr 114887D w Leszczyńcu (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi o długości 820,00 mb

Zakres robót obejmuje wykonanie :

- robót pomiarowych,

- koryta pod nawierzchnię z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta,

- podbudowy ( grubość całkowita 41 cm ),

- warstwy ścieralnej grubości 6 cm z mieszanki mineralno asfaltowej.

 

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2011 roku o godzinie 10:50Załączniki:
drogi_instrukcja_SIWZ.pdf
Informacja BIOZ.pdf
instrukcja_formularze.pdf
Leszczyniec-przedmiar.pdf
oferta_Wykonawcy.pdf
Opis.pdf
postanowienia_umowy.pdf
Rys Nr 1 Plan oorientacyjny.pdf
Rys Nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.pdf
Rys Nr 3 przekroj.pdf
Rys nr 4 Konstrukcja nawierzchni.pdf
Rys Nr 5 Remont przepustu.pdf
SST-Leszczyniec.pdf
strona_tytulowa_SIWZ.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.04.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.04.2011. Wygasa 10.05.2011. Odsłon 39496, Wersja 1