IZP.271.1.2011 Udzielenie kredytu 1 450 000,00 PLN (wygasły...)

  Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra.

2. Realizację inwestycji  Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody  „KROKUS” prowadzi Gmina Kamienna Góra.

3. Wypłata kredytu od 1 września 2011 roku.

4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco”.

5. Oprocentowanie wg stawki zmiennej obowiązującej w okresie naliczania w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce ustalanej przez :

WIBOR 3M  ( 15 III, 15 VI, 15 IX,  15 XII) powiększonej o marżę banku ( stała dla całego okresu ),

6. Marża banku nie może mieć wartości ujemnej.

7. Spłata odsetek, płatnych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2011 roku, w okresach kwartalnych.

8. Kredyt będzie spłacany w okresie od  miesiąca stycznia 2012 r. do  miesiąca grudnia 2022 r. włącznie, w ratach kwartalnych.

9. Raty kapitałowe płatne będą w terminach do  15-go dnia  ostatniego miesiąca, danego kwartału.  W przypadku, gdy termin płatności wypada na dzień wolny od pracy spłata następować będzie w następnym  dniu roboczym przypadającym po dniu upływu terminu płatności.

10. Zamawiający  zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

11. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości (mniejszej) odmiennej od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach ulegają zmianie w stosunku do zakładanych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 18/08/2011 ROKU O GODZINIE 09:50

Dokumenty umożliwiające zbadanie zdolności kredytowej Zamawiającego można pobrać

klikając myszką na napis : POBIERZ

Kamienna Góra, dnia 11.08.2011 r.

Publikacja zapytania wraz z odpowiedziami

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 26/08/2011 ROKU O GODZINIE 13:00

 

Kamienna Góra, dnia 17.08.2011 r.

Zamawiający publikuje kolejne zapytanie wraz z  odpowiedziami.

 

Kamienna Góra, dnia 19.08.2011r.

Zamawiający dodatkowo informuje Wykonawców, że uruchomienie kredytu może nastąpić  w kwotach i terminach dostosowanych do potrzeb zamawiającego tj. w okresie od dnia 20.09.2011 do 30.10.2011. Powyższy termin jest ostateczny termin uruchomienia kredytu.

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 22.07.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 22.07.2011. Wygasa 23.08.2011. Odsłon 12085, Wersja 8
Początek strony